...
 
Commits (28)
image: gitlab.chiro.be:5443/overig/containers:gap
stages:
- build
- test
- deploy
# We bewaren de files die niet getrackt worden door git in de cache,
# zodat ze beschikbaar zijn in alle jobs.
cache:
key: ${CI_BUILD_REF_NAME}
untracked: true
variables:
GIT_SUBMODULE_STRATEGY: recursive
build loginservice:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.LoginService
- nuget restore
- xbuild LoginService.sln
build gap:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap/Solution
- nuget restore
- xbuild Cg2Solution.sln
build civisync:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
# Ik kreeg build errors voor civisync, omdat bij het builden van
# Chiro.CiviCrm.Api Newtonsoft.Json niet gevonden werd.
# Dit heeft waarschijnlijk te maken met issue #5668
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.CiviCrm.Wcf
- nuget restore
- xbuild Chiro.CiviCrm.Wcf.sln
# Een gelijkaardig verhaal voor FixAnomalies. Ik vermoed dat
# als de build jobs parallel lopen, de 'nuget restore' taken
# elkaars wijzigingen ongedaan maken (want de niet-getrackte files
# worden gedeeld tussen de jobs door). (Zie #5668)
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.Gap.FixAnomalies
- nuget restore
- xbuild Chiro.Gap.FixAnomalies.sln
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.CiviSync
- nuget restore
- xbuild Chiro.CiviSync.sln
unit tests gap:
stage: test
dependencies:
- build gap
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
# in principe zou nunit-console Solution/Cg2Solution.sln moeten gaan,
# maar dat werkt op dit moment nog niet, omdat in de solution files
# paden met backslashes geseparated zijn, en daar kan nunit-console
# onder Linux (docker) niet aan uit.
# (Ik zet ook alles op 1 lijn, want met newlines kreeg ik het niet goed.)
- nunit-console Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Algemeen.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Algemeen.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Maintenance.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Maintenance.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Services.Dev.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Services.Dev.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Services.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Services.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Sync.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Sync.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.UpdateSvc.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.UpdateSvc.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.WebApp.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.WebApp.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Workers.Test.dll
unit tests civisync:
stage: test
dependencies:
- build civisync
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
- nunit-console tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Logic.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Logic.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Mapping.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Mapping.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Services.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Services.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Workers.Test.dll
unit tests loginservice:
stage: test
dependencies:
- build loginservice
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
- nunit-console tools/Chiro.LoginService/Chiro.Ad.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.Ad.Workers.Test.dll
GAP - Groepsadministratieprogramma
Copyright (C) 2008-2014 Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Copyright (C) 2008-2018 Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Copyright (C) 2009-2014 Tom Haepers
Copyright (C) 2008-2014 Broes De Cat
Copyright (C) 2013 Arno Soontjens
......@@ -15,6 +15,7 @@ Contributions for Chirojeugd-Vlaanderen vzw by
* Bart Boone
* Mattias Michaux
* Tim Mallezie
* Joost Fock
GAP uses the following projects:
......
......@@ -6,4 +6,6 @@
*.sln~
*.ReSharper
*.ReSharper
\ No newline at end of file
*.ReSharper
Visual Studio 2017/*
\ No newline at end of file
......@@ -37,7 +37,8 @@ public UserInfo WieBenIk()
return userInfo;
}
// Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit.
// Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit als je met een Kipdorp-login werkt en binnen het domein zit.
// Met een lokale gebruiker, al dan niet in het AzureAD-domein, moet je wel nog de volgende regels doorlopen.
// Maar met Linux en Mono krijg ik de servicebehaviour met de IDispatchMessageInspector (nog?) niet aan de
// praat. Dus voorlopig probeer ik de UserInfo nog eens rechtstreeks uit de http-request te halen,
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ public UserInfo WieBenIk()
var principal = System.Web.HttpContext.Current.User as CasPrincipal;
return new UserInfo()
{
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:ad_nummer"].First()),
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:field_cas_ad_nummer"].First()),
// Normally no developer mode.
DeveloperMode = false
};
......
......@@ -32,7 +32,7 @@ public UserInfo WieBenIk()
var principal = System.Web.HttpContext.Current.User as CasPrincipal;
return new UserInfo()
{
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:ad_nummer"].First()),
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:field_cas_ad_nummer"].First()),
// Normally no developer mode.
DeveloperMode = true
};
......
......@@ -88,11 +88,24 @@ public int BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam(string voornaam, string naam, stri
/// <param name="naam">Naam van de eigenaar (m/v/x)</param>
/// <p param name="geboortejaar">Geboortejaar van de eigenaar (m/v/x)</p>
/// <param name="email">Mailadres dat we controleren</param>
/// <returns>Een score die aangeeft hoe betrouwbaar het adres en de link met de eigenaar (m/v/x) is.
/// <returns>Een score die aangeeft hoe betrouwbaar het adres en de link met de eigenaar (m/v/x) zijn.
/// Twee en hoger is redelijk betrouwbaar.</returns>
public int BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaar(string voornaam, string naam, int geboortejaar, string email)
{
return _ctrlservice.BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaar(voornaam, naam, geboortejaar, email);
}
/// <summary>
/// Geeft aan waarop de service zich baseert om te bepalen of het opgegeven mailadres al dan niet betrouwbaar is.
/// </summary>
/// <param name="voornaam">Voornaam van de eigenaar (m/v/x)</param>
/// <param name="naam">Naam van de eigenaar (m/v/x)</param>
/// <p param name="geboortejaar">Geboortejaar van de eigenaar (m/v/x)</p>
/// <param name="email">Mailadres dat we controleren</param>
/// <returns>Feedback over hoe betrouwbaar het adres en de link met de eigenaar (m/v/x) zijn.</returns>
public string BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen(string voornaam, string naam, int geboortejaar, string email)
{
return _ctrlservice.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen(voornaam, naam, geboortejaar, email);
}
}
}
......@@ -23,7 +23,7 @@ namespace Chiro.Cdf.Intranet.MailcontroleService {
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="MailcontroleSoap", Namespace="http://intranet/celdocumentatie")]
......@@ -33,6 +33,8 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
private System.Threading.SendOrPostCallback BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarOperationCompleted;
private System.Threading.SendOrPostCallback BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted;
private bool useDefaultCredentialsSetExplicitly;
/// <remarks/>
......@@ -77,6 +79,9 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
/// <remarks/>
public event BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventHandler BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompleted;
/// <remarks/>
public event BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventHandler BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompleted;
/// <remarks/>
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam", RequestNamespace="http://intranet/celdocumentatie", ResponseNamespace="http://intranet/celdocumentatie", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public int BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam(string VoornaamParam, string NaamParam, string MailadresParam) {
......@@ -147,6 +152,41 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
}
}
/// <remarks/>
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen", RequestNamespace="http://intranet/celdocumentatie", ResponseNamespace="http://intranet/celdocumentatie", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public string BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen(string VoornaamParam, string NaamParam, int GeboortejaarParam, string MailadresParam) {
object[] results = this.Invoke("BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen", new object[] {
VoornaamParam,
NaamParam,
GeboortejaarParam,
MailadresParam});
return ((string)(results[0]));
}
/// <remarks/>
public void BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenAsync(string VoornaamParam, string NaamParam, int GeboortejaarParam, string MailadresParam) {
this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenAsync(VoornaamParam, NaamParam, GeboortejaarParam, MailadresParam, null);
}
/// <remarks/>
public void BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenAsync(string VoornaamParam, string NaamParam, int GeboortejaarParam, string MailadresParam, object userState) {
if ((this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted == null)) {
this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted = new System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnBetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted);
}
this.InvokeAsync("BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen", new object[] {
VoornaamParam,
NaamParam,
GeboortejaarParam,
MailadresParam}, this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted, userState);
}
private void OnBetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted(object arg) {
if ((this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompleted != null)) {
System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs = ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompleted(this, new BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
}
}
/// <remarks/>
public new void CancelAsync(object userState) {
base.CancelAsync(userState);
......@@ -167,11 +207,11 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
}
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
public delegate void BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventHandler(object sender, BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventArgs e);
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
......@@ -193,11 +233,11 @@ public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventArgs : Syst
}
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
public delegate void BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventHandler(object sender, BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventArgs e);
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
......@@ -217,6 +257,32 @@ public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEv
}
}
}
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
public delegate void BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventHandler(object sender, BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs e);
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public partial class BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
private object[] results;
internal BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
base(exception, cancelled, userState) {
this.results = results;
}
/// <remarks/>
public string Result {
get {
this.RaiseExceptionIfNecessary();
return ((string)(this.results[0]));
}
}
}
}
#pragma warning restore 1591
\ No newline at end of file
......@@ -35,6 +35,23 @@
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VoornaamParam" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NaamParam" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GeboortejaarParam" type="s:int" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MailadresParam" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenResult" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamSoapIn">
......@@ -49,6 +66,12 @@
<wsdl:message name="Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="MailcontroleSoap">
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Gaat na hoe groot de kans is dat het mailadres juist geschreven is, en van de persoon met de opgegeven naam is (en dus niet van een van de ouders). Een score hoger dan 2 is redelijk betrouwbaar.</wsdl:documentation>
......@@ -60,6 +83,11 @@
<wsdl:input name="Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaar" message="tns:Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarSoapIn" />
<wsdl:output name="Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaar" message="tns:Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Geeft feedback over waarom een adres als verdacht beschouwd wordt.</wsdl:documentation>
<wsdl:input message="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapOut" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="MailcontroleSoap" type="tns:MailcontroleSoap">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
......@@ -81,6 +109,15 @@
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<soap:operation soapAction="http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen" style="document" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="MailcontroleSoap12" type="tns:MailcontroleSoap">
<soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
......@@ -102,6 +139,15 @@
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<soap12:operation soapAction="http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen" style="document" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="Mailcontrole">
<wsdl:port name="MailcontroleSoap" binding="tns:MailcontroleSoap">
......
......@@ -426,7 +426,7 @@ public void MappingsDefinieren(IProfileExpression cfg)
cfg.CreateMap<GelieerdePersoon, BewonersInfo>()
.ForMember(dst => dst.GelieerdePersoonID, opt => opt.MapFrom(src => src.ID))
.ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => AdresTypeEnum.Overig));
.ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => src.PersoonsAdres.AdresType));
cfg.CreateMap<PersoonsAdres, BewonersInfo>()
.ForMember(
......
......@@ -29,8 +29,8 @@ namespace Chiro.Gap.ServiceContracts.DataContracts
public class PersoonLidGebruikersInfo: PersoonLidInfo
{
/// <summary>
/// Info over eventueel gebruikersrecht van deze gelieerde persoon op zijn eigen groep.
/// (null als er geen gebruikersrecht is)
/// Info over eventueel gebruikersrecht van deze gelieerde persoon op zijn of haar eigen groep.
/// (null als er geen gebruikersrecht is).
/// </summary>
[DataMember]
public GebruikersInfo GebruikersInfo { get; set; }
......
......@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Kipadmin
/// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Chirocivi
/// </summary>
public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
{
......@@ -45,11 +45,11 @@ public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
public AdressenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Kipadmin. Mag enkel aangeroepen
/// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Chirocivi. Mag enkel aangeroepen
/// worden voor persoonsAdressen van personen die in sync zijn.
/// </summary>
/// <param name="persoonsAdressen">Persoonsadressen die als standaardadressen (adres 1) naar
/// Kipadmin moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param>
/// Chirocivi moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param>
public void StandaardAdressenBewaren(IList<PersoonsAdres> persoonsAdressen)
{
// Check even of iedere persoon wel in sync is.
......
......@@ -27,7 +27,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Synchronisatie van bivakaangifte naar Kipadmin
/// Synchronisatie van bivakaangifte naar Chirocivi
/// </summary>
public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
{
......@@ -42,13 +42,13 @@ public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
public BivakSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Kipadmin als bivak. Met contactpersoon
/// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Chirocivi als bivak. Met contactpersoon
/// en plaats.
/// </summary>
/// <param name="uitstap">Te bewaren uitstap</param>
public void Bewaren(Uitstap uitstap)
{
// TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Kipadmin/CiviCRM
// TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Chirocivi/CiviCRM
var teSyncen = MappingHelper.Map<Uitstap, Bivak>(uitstap);
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(svc => svc.BivakBewaren(teSyncen));
......@@ -86,7 +86,7 @@ public void Bewaren(Uitstap uitstap)
}
/// <summary>
/// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit kipadmin
/// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="uitstapID">ID te verwijderen uitstap</param>
public void Verwijderen(int uitstapID)
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Kipadmin
/// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Chirocivi
/// </summary>
public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
{
......@@ -43,7 +43,7 @@ public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
public CommunicatieSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Verwijdert een communicatievorm uit Kipadmin
/// Verwijdert een communicatievorm uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te verwijderen communicatievorm, gekoppeld aan een gelieerde persoon
/// met ad-nummer.</param>
......@@ -65,7 +65,7 @@ public void Verwijderen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
}
/// <summary>
/// Bewaart een communicatievorm in Kipadmin
/// Bewaart een communicatievorm in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te bewaren communicatievorm, gekoppeld aan persoon</param>
public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
......@@ -88,7 +88,7 @@ public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
}
/// <summary>
/// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Kipadmin. Om te weten welk de
/// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Chirocivi. Om te weten welk de
/// originele communicatievorm is, kijken we naar de gekoppelde persoon, en gebruiken we
/// het oorspronkelijke nummer (<paramref name="origineelNummer"/>)
/// </summary>
......
......@@ -37,10 +37,10 @@ public class GroepenSync: BaseSync, IGroepenSync
public GroepenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Kipadmin. Het stamnummer van <paramref name="g"/>
/// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Chirocivi. Het stamnummer van <paramref name="g"/>
/// bepaalt de groep waarover het gaat.
/// </summary>
/// <param name="g">Te updaten groep in Kipadmin</param>
/// <param name="g">Te updaten groep in Chirocivi</param>
public void Bewaren(Groep g)
{
Kip.ServiceContracts.DataContracts.Groep syncGroep =
......
......@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Kipadmin
/// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Chirocivi
/// </summary>
public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
{
......@@ -92,7 +92,7 @@ public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
};
/// <summary>
/// Stuurt een lid naar Kipadmin. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet.
/// Stuurt een lid naar Chirocivi. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet.
/// Om een lid te verwijderen, is er de method 'Verwijderen'
/// </summary>
/// <param name="l">Te bewaren lid</param>
......@@ -144,7 +144,7 @@ where f.IsNationaal
if (l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer != null)
{
// AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Kipadmin.
// AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Chirocivi.
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(
svc => svc.LidBewaren(l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer.Value, lidGedoe));
}
......@@ -160,7 +160,7 @@ where f.IsNationaal
}
/// <summary>
/// Updatet de functies van het lid in Kipadmin
/// Updatet de functies van het lid in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Lid met functies en groep</param>
/// <remarks>Als geen persoonsgegevens meegeleverd zijn, dan zoeken we die wel even op in de database.</remarks>
......@@ -184,7 +184,7 @@ where f.IsNationaal
}
/// <summary>
/// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Kipadmin
/// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Het Lidobject</param>
/// <remarks>Alle (!) relevante gegevens van het lidobject worden hier sowieso opnieuw opgehaald, anders was het
......@@ -224,7 +224,7 @@ public void AfdelingenUpdaten(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Kipadmin
/// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Lid waarvan het lidtype geupdatet moet worden</param>
public void TypeUpdaten(Lid lid)
......@@ -236,7 +236,7 @@ public void TypeUpdaten(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Verwijdert een lid uit Kipadmin
/// Verwijdert een lid uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Te verwijderen lid</param>
/// <remarks>We verwachten dat groep en persoon gekoppeld zijn</remarks>
......@@ -268,7 +268,7 @@ public void Verwijderen(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Stuurt een aantal leden naar Kipadmin
/// Stuurt een aantal leden naar Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="leden">Te bewaren leden</param>
public void Bewaren(IList<Lid> leden)
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Kipadmin regelt
/// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Chirocivi regelt
/// </summary>
public class PersonenSync : BaseSync, IPersonenSync
{
......@@ -69,7 +69,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
}
/// <summary>
/// Updatet een bestaand persoon in Kipadmin: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie.
/// Updatet een bestaand persoon in Chirocivi: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie.
///
/// </summary>
/// <param name="gp">Gelieerde persoon, persoonsinfo</param>
......@@ -77,7 +77,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
public void Updaten(GelieerdePersoon gp)
{
// Wijzigingen van personen met ad-nummer worden doorgesluisd
// naar Kipadmin.
// naar Chirocivi.
Debug.Assert(gp.Persoon.InSync);
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ internal class Resources {
}
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin..
/// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi..
/// </summary>
internal static string UitgeschrevenLidSyncen {
get {
......
......@@ -118,6 +118,6 @@
<value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader>
<data name="UitgeschrevenLidSyncen" xml:space="preserve">
<value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin.</value>
<value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi.</value>
</data>
</root>
\ No newline at end of file
......@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Kipadmin.
/// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Chirocivi.
/// </summary>
public class VerzekeringenSync : BaseSync, IVerzekeringenSync
{
......@@ -49,7 +49,7 @@ public VerzekeringenSync(ServiceHelper serviceHelper, ILedenManager ledenManager
}
/// <summary>
/// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Kipadmin.
/// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Chirocivi.
/// </summary>
/// <param name="persoonsVerzekering">Over te zetten persoonsverzekering</param>
/// <param name="gwj">Bepaalt werkJaar en groep die factuur zal krijgen</param>
......
......@@ -54,6 +54,9 @@
<Prefer32Bit>false</Prefer32Bit>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<Reference Include="log4net, Version=2.0.8.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=669e0ddf0bb1aa2a, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\log4net.2.0.8\lib\net45-full\log4net.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="Microsoft.Web.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\Microsoft.Web.Infrastructure.1.0.0.0\lib\net40\Microsoft.Web.Infrastructure.dll</HintPath>
</Reference>
......@@ -91,9 +94,6 @@
<Reference Include="System.Web.WebPages.Razor">
<HintPath>..\packages\Microsoft.AspNet.WebPages.3.2.2\lib\net45\System.Web.WebPages.Razor.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="log4net, Version=1.2.10.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1b44e1d426115821">
<HintPath>..\packages\log4net.1.2.10\lib\2.0\log4net.dll</HintPath>
</Reference>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Compile Include="Controllers\AdressenController.cs" />
......@@ -408,7 +408,9 @@
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<None Include="Content\images\Sorting icons.psd" />
<Content Include="packages.config" />
<Content Include="packages.config">
<SubType>Designer</SubType>
</Content>
<None Include="Properties\Settings.settings">
<Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator>
<LastGenOutput>Settings.Designer.cs</LastGenOutput>
......
This diff is collapsed.
......@@ -156,9 +156,8 @@ public ActionResult List(PersoonInfoModel model, int groepID)
"List",
new
{
//page = "A",
groepID,
id = model.GekozenCategorieID,
sortering = model.Sortering
});
}
}
......@@ -392,7 +391,9 @@ public ActionResult Nieuw(NieuwePersoonModel model, int groepID)
}
/// <summary>
/// Maakt een broertje of zusje
/// Voegt een broertje of zusje, dus een nieuwe persoon met dezelfde familienaam
/// en dezelfde gezinsgebonden communicatievormen (er wordt geen link gelegd tussen
/// de twee personen).
/// </summary>
/// <param name="gelieerdepersoonID">ID van de gelieerde persoon van wie de
/// contactgegevens en de familienaam gekopieerd worden</param>
......
......@@ -58,7 +58,7 @@ protected void GelieerdePersonenUitschrijven(IList<int> gelieerdePersoonIDs, int
ServiceHelper.CallService<ILedenService>(l => l.Uitschrijven(gelieerdePersoonIDs, out fouten));
// TODO (#1035): beter manier om problemen op te vangen dan via een string
// TODO (#1035): betere manier om problemen op te vangen dan via een string
if (fouten == String.Empty)
{
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
%>
<li><%=Html.ActionLink("Afdelingen dit werkjaar", "Afdelingen")%></li>
<%} %>
<li><%=Html.ActionLink("Categorien", "Categorieen")%></li>
<li><%=Html.ActionLink("Functies", "Functies")%></li>
<li><%=Html.ActionLink("Categorien", "Categorieen")%></li>
</ul>
<% if ((Model.Detail.Niveau & Niveau.Groep) != 0)
......
......@@ -31,7 +31,7 @@
</p>
<p>
Wil je meer weten over die privacywetgeving en wat jullie daarvoor moeten doen? We
verzamelden al die info <a href="https://chiro.be/gdpr">op de Chirosite</a>.
verzamelden al die info <a href="https://chiro.be/gdpr" target="_blank">op de Chirosite</a>.
</p>
<%
......@@ -101,15 +101,11 @@
over dat trefwoord door op het icoontje te klikken.
</p>
<p>
Vragen of feedback? <a href="http://www.chiro.be/eloket/feedback-gap">Laat maar
Vragen of feedback? <a href="https://chiro.be/contactfomulier?nid=90339&url=/administratie/jouw-chirogroep/aansluitingen" target="_blank">Laat maar
komen!</a>
</p>
<p>
Je kunt discussiëren over hoe handig het systeem wel of niet is, en je kunt
elkaar helpen om het te leren gebruiken: op het <a href="https://websites.chiro.be/projects/gap/boards/1">GAP-forum</a>.
</p>
<p>
Of zit je heel erg in de knoop en heb je dringend hulp nodig? Dan kun je altijd
nog bellen naar het nationaal secretariaat: 03-231&nbsp;07&nbsp;95.
nog bellen naar het nationaal secretariaat (03-231&nbsp;07&nbsp;95) of contact opnemen <a href="https://facebook.com/chirogap" target="_blank">via Facebook</a>.
</p>
</asp:Content>
......@@ -29,7 +29,7 @@
<p>
Als je verschillende kinderen uit hetzelfde gezin in je groep hebt, is het vervelend
als je alle adres- en telefoongegevens dubbel moet invullen. Goed nieuws: dankzij
de link 'zus/broer maken' is dat niet meer nodig!
de link 'zus/broer toevoegen' is dat niet meer nodig!
</p>
<p>
Let wel: die procedure legt geen link tussen personen. Het kopieert alleen de gezinsgebonden
......@@ -52,7 +52,7 @@
</ul>
<ul>
<li>Klik op de link 'zus/broer maken'. Je gaat dan naar het scherm waar je een nieuwe
<li>Klik op de link 'zus/broer toevoegen'. Je gaat dan naar het scherm waar je een nieuwe
persoon aanmaakt. De familienaam, het adres, het mailadres en het telefoonnummer zijn al ingevuld.</li>
<li>Vul de ontbrekende gegevens in (en pas eventueel de familienaam aan als het over
een nieuwsamengesteld gezin gaat). Klik op de knop 'Bewaren'.</li>
......
......@@ -52,62 +52,64 @@
<fieldset>
<legend>Acties</legend>
<%=Html.ActionLink(
"Lijst downloaden",
"Download",
new { id = Model.IDGetoondGroepsWerkJaar, afdelingID = Model.AfdelingID, functieID = Model.FunctieID, sortering = Model.GekozenSortering, ledenLijst = Model.SpecialeLijst },
new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand" })%><br />
<strong>Toepassen op selectie</strong><br />
<select id="GekozenActie" name="GekozenActie">
<option value="0">kies een actie</option>
<%if (Model.JaartalGetoondGroepsWerkJaar != Model.JaartalHuidigGroepsWerkJaar)
{ %>
<option value="1">Inschrijven</option>
<%}
else
{ %>
<option value="2">Uitschrijven</option>
<%} %>
<%if (Model.KanLedenBewerken)
{%>
<option value="3">Afdeling aanpassen</option>
<option value="4">Inschrijven voor uitstap/bivak</option>
<%}%>
</select>
<input id="kiesActie" type="submit" value="Uitvoeren" />
<br />
<strong>Filteren</strong>
<br />
<%
if ((Model.GroepsNiveau & (Niveau.Gewest | Niveau.Verbond)) == 0)
{
%>
<%=Html.DropDownListFor(
<p>
<%=Html.ActionLink(
"Lijst downloaden",
"Download",
new { id = Model.IDGetoondGroepsWerkJaar, afdelingID = Model.AfdelingID, functieID = Model.FunctieID, sortering = Model.GekozenSortering, ledenLijst = Model.SpecialeLijst },
new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand" })%>
</p>
<p>
<strong>Toepassen op selectie</strong><br />
<select id="GekozenActie" name="GekozenActie">
<option value="0">kies een actie</option>
<%if (Model.JaartalGetoondGroepsWerkJaar != Model.JaartalHuidigGroepsWerkJaar)
{ %>
<option value="1">Inschrijven</option>
<%}
else
{ %>
<option value="2">Uitschrijven</option>
<%} %>
<%if (Model.KanLedenBewerken)
{%>
<option value="3">Afdeling aanpassen</option>
<option value="4">Inschrijven voor uitstap/bivak</option>
<%}%>
</select>
<input id="kiesActie" type="submit" value="Uitvoeren" />
</p>
<p>
<strong>Filteren</strong>
<br />
<%
if ((Model.GroepsNiveau & (Niveau.Gewest | Niveau.Verbond)) == 0)
{
%>
<%=Html.DropDownListFor(
mdl => mdl.AfdelingID,
dummyAfdeling.Union(
Model.AfdelingsInfoDictionary.Select(
src =>
new SelectListItem
{Text = src.Value.AfdelingNaam, Value = src.Value.AfdelingID.ToString()})))%>
<%
}
%>
<%
}
%>
<%=Html.DropDownListFor(
<%=Html.DropDownListFor(
mdl=>mdl.FunctieID,
dummyFunctie.Union(
Model.FunctieInfoDictionary.Select(src => new SelectListItem {Text = src.Value.Naam, Value = src.Value.ID.ToString()}))) %>
<%=Html.DropDownListFor(
<%=Html.DropDownListFor(
mdl=>mdl.SpecialeLijst,
dummySpeciaal.Union(
Model.SpecialeLijsten.Select(src => new SelectListItem {Text = src.Value, Value = src.Key.ToString()}))) %>
<input id="filter" type="submit" value="Filter toepassen" />
<input id="filter" type="submit" value="Filter toepassen" />
</p>
<%=Html.HiddenFor(s => s.IDGetoondGroepsWerkJaar)%>
<%=Html.HiddenFor(s => s.GekozenSortering)%>
<%=Html.HiddenFor(s => s.GroepsNiveau) %><br />
......
......@@ -33,11 +33,6 @@
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$('#kiesCategorie').hide();
$("#GekozenCategorieID").change(function () {
$('#kiesCategorie').click();
});
$('#kiesActie').hide();
$("#GekozenActie").change(function () {
$('#kiesActie').click();
......@@ -53,9 +48,15 @@
<fieldset>
<legend>Acties</legend>
<div id="acties">
<%= Html.ActionLink("Lijst downloaden", "Download", new { id = Model.GekozenCategorieID }, new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand"}) %>
<h1>Selectie</h1>
<p>
<%= Html.ActionLink(
"Lijst downloaden",
"Download",
new { id = Model.GekozenCategorieID },
new { title = "Download de geselecteerde gegevens in een Excel-bestand"}) %>
</p>
<p>
<strong>Selectie</strong><br />
<select id="GekozenActie" name="GekozenActie">
<option value="0">kies een actie</option>
......@@ -64,17 +65,29 @@
<option value="4">Inschrijven voor bivak/uitstap</option>
</select>
<input id="kiesActie" type="submit" value="Uitvoeren" />
</p>
<p>
<strong>Filteren</strong>
<br />
<%=Html.DropDownListFor(
mdl=>mdl.GekozenCategorieID,
Model.GroepsCategorieen.Select(src => new SelectListItem {Text = src.Naam, Value = src.ID.ToString()})) %>
<h1>Uitleg</h1>
<ul>
<li>
<%=Html.ActionLink("Wat betekent 'zus/broer maken'?", "ViewTonen", new { Controller = "Handleiding", helpBestand = "ZusBroer" }) %>
</li>
<li>
<%= Html.ActionLink("Wat betekent 'inschrijven'?", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "Inschrijven", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Lees in de handleiding wat de gevolgen zijn wanneer je iemand inschrijft" })%></li>
</ul>
</div>
<input id="filter" type="submit" value="Toepassen" />
</p>
</fieldset>
<% Html.RenderPartial("PersonenLijstControl", Model); %>
<%} %>
<div id="uitlegbijtabel">
<p><strong>Uitleg</strong></p>
<ul>
<li>
<%=Html.ActionLink("Wat betekent 'zus/broer toevoegen'?", "ViewTonen", new { Controller = "Handleiding", helpBestand = "ZusBroer" }) %>
</li>
<li>
<%= Html.ActionLink("Wat betekent 'inschrijven'?", "ViewTonen", "Handleiding", null, null, "Inschrijven", new { helpBestand = "Trefwoorden" }, new { title = "Lees in de handleiding wat de gevolgen zijn wanneer je iemand inschrijft" })%></li>
</ul>
</div>
</asp:Content>
......@@ -133,11 +133,11 @@
<div id="footer">
<hr />
<p>
&copy; <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/blob/master/NOTICE">De GAP-ontwikkelaars</a> 2007-<%= DateTime.Now.Year.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
&copy; <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/blob/master/NOTICE" target="_blank" title="Copyrightvermelding GAP">De GAP-ontwikkelaars</a> 2007-<%= DateTime.Now.Year.ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
%>
|| Vragen, opmerkingen of suggesties? <a href="mailto:helpdesk@chiro.be">Geef ze door!</a>
|| Meewerken? Kijk eens rond in de <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/issues">issue tracker</a>.
|| <a href="https://facebook.com/chirogap">Volg ons op Facebook.</a>
|| Vragen, opmerkingen of suggesties? <a href="https://chiro.be/contactfomulier?nid=90339&url=/administratie/jouw-chirogroep/aansluitingen" target="_blank" title="E-loket GAP-hulp">Geef ze door!</a>
|| Meewerken? Kijk eens rond in de <a href="https://gitlab.chiro.be/gap/gap/issues" target="_blank" title="Werklijst voor de GAP-developers">issue tracker</a>.
|| <a href="https://facebook.com/chirogap" target="_blank" title="Facebookpagina GAP-developers">Volg ons op Facebook.</a>
</p>
</div>
</div>
......
......@@ -101,7 +101,7 @@
%>
&nbsp;
<% } %>
<%=Html.ActionLink("zus/broer maken", "Kloon", new { Controller = "Personen", gelieerdepersoonID = p.GelieerdePersoonID })%>
<%=Html.ActionLink("zus/broer toevoegen", "Kloon", new { Controller = "Personen", gelieerdepersoonID = p.GelieerdePersoonID })%>
</td>
</tr>
<% } %>
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
<package id="EPPlus" version="4.0.5" targetFramework="net45" />
<package id="jQuery" version="1.10.2" targetFramework="net45" />
<package id="jQuery.Validation" version="1.11.1" targetFramework="net45" />
<package id="log4net" version="2.0.8" targetFramework="net45" />
<package id="Microsoft.AspNet.Mvc" version="5.2.2" targetFramework="net45" />
<package id="Microsoft.AspNet.Razor" version="3.2.2" targetFramework="net45" />
<package id="Microsoft.AspNet.WebPages" version="3.2.2" targetFramework="net45" />
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ public class AutorisatieManager : IAutorisatieManager
private readonly IAuthenticatieManager _authenticatieMgr;
/// <summary>
/// Creeert een nieuwe autorisatiemanager
/// Creert een nieuwe autorisatiemanager
/// </summary>
/// <param name="authenticatieMgr">Deze zal de gebruikersnaam van de user opleveren</param>
public AutorisatieManager(IAuthenticatieManager authenticatieMgr)
......@@ -67,7 +67,7 @@ public bool IsSuperGav()
/// </summary>
/// <param name="p">Persoon waarvoor gebruikersrecht nagekeken moet worden</param>
/// <returns>
/// <c>true</c> als de momenteel aangelogde gebruiker beheerder is van de gegeven persoon
/// <c>True</c> als de momenteel aangelogde gebruiker beheerder is van de gegeven persoon
/// <paramref name="p"/>.
/// </returns>
public bool IsGav(Groep groep)
......
# cas problemen
Het testen van een applicatie op de nieuwe cas server loopt niet helemaal zoals zou moeten. Deze applicatie maakt gebruik van de cas-functie voor [proxyvalidatie](https://apereo.github.io/cas/5.0.x/installation/Configuring-Proxy-Authentication.html). Deze blijkt echter niet te werken. Bij de initiele aanvraag op /proxyvalidate komt het volgende antwoord terug:
```
<?xml version="1.0"?>
-<cas:serviceResponse xmlns:cas="http://www.yale.edu/tp/cas">
<cas:authenticationFailure code="INVALID_PROXY_CALLBACK">The credentials specified for proxy authentication do not meet security requirements. </cas:authenticationFailure>
</cas:serviceResponse>
```
Volgens [de proxy callback documentatie](https://apereo.github.io/cas/4.2.x/protocol/CAS-Protocol-Specification.html#254-proxy-callback) zou de callback url minstens https met een geldig certificaat en certificaatchain moeten zijn, dit is bij ons het geval. In [de beschrijving voor proxy urls](https://apereo.github.io/cas/5.0.x/installation/Configuring-Proxy-Authentication.html#handling-ssl-enabled-proxy-urls) staat er echter dat de url ook te vinden moet zijn in het service registry. Hiervoor heb ik de url in kwestie toegevoegd in de [de cas server configuratie](https://chirologin.staging.eos.dropsolid-sites.com/nl/admin/config/people/cas_server/services), helaas zonder resultaat.
Zouden jullie kunnen nakijken wat de minimum security requirements zijn voor proxy authentication, en zo nodig de volgende sites toevoegen aan het service registry: https://develop.chiro.be:2000/gap, https://develop.chiro.be:2000/staging, https://gap.chiro.be?
\ No newline at end of file
......@@ -10918,5 +10918,43 @@ INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, Taal
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164403, 190968, 9120, N'Pillekeshof', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164404, 190969, 9120, N'Donckhof', 1)
GO
-- aanvullingen december 2018
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164404, 190976, 2020, 'Geothermiestraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164405, 190977, 2020, 'Maria Telkesstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164406, 190978, 2020, 'Russell Ohlstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164407, 190979, 2020, 'Windturbineweg', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164408, 190980, 2020, 'Zonnestroomstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164409, 190985, 3200, '9de Liniestraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164410, 190986, 9660, 'Bovenhoek', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164411, 190997, 8800, 'Traxweg', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164412, 191013, 8210, 'Henri Vandaelestraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164413, 191014, 8210, 'Alphonse Coudenysstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164414, 191015, 9255, 'Brouwersweg', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164415, 191020, 2020, 'Fietspad Jef Van Linden', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164416, 191027, 8930, 'Pronkwindestraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164417, 191033, 2960, 'Melkweg', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164418, 191044, 9160, 'Bietenstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164419, 191045, 9160, 'Hubert De Maenstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164420, 191048, 2221, 'Binderslaan', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164421, 191053, 3012, 'Sint-Agathaplein', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164422, 191062, 8730, 'Binnenweg', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164423, 191063, 8800, 'Optimistenstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164424, 191064, 8800, 'Gelukstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164425, 191080, 9900, 'Alfons Coppietersstraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164426, 191083, 9250, 'Heeskouter', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164427, 191088, 2100, 'Hofstadestraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164428, 191089, 9270, 'Heistraat', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164429, 191098, 2960, 'Frans Oomspad', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164430, 191099, 2960, 'Gruttosingel', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164431, 191100, 2960, 'Korhoendreef', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164432, 191101, 2960, 'Noenheuvel', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164433, 191102, 2960, 'Reigerspad', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164434, 191103, 2960, 'Veulenweg', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164435, 191104, 2960, 'Wulpendreef', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164436, 191105, 2960, 'Zonnedauw', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164437, 191106, 2960, 'Biezendreef', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164438, 191112, 3950, 'Schoolplein', 1)
INSERT INTO adr.StraatNaam(StraatnaamID, CrabSubstraatID, Postnummer, Naam, TaalID) VALUES(164439, 191130, 3390, 'Tieltse Mottestraat', 1)
SET IDENTITY_INSERT [adr].[StraatNaam] OFF
This diff is collapsed.
Zie: https://develop.chiro.be/trac/CRABconverter
......@@ -2,9 +2,6 @@ We gebruiken de
[CRAB-stratenlijst](http://www.agiv.be/gis/nieuws/?artid=463) om ons
adressenbestand te standaardiseren.
Het originele bestand (komende van Agiv) is opgenomen in subversion:
source:trunk/3rd-party/crab.
Een aantal opmerkingen:
**** We opteren er voor om straat- en gemeentenamen waarvan er
......@@ -12,15 +9,17 @@ verschillende namen bestaan (bv in het Nederlands en het Frans)
de verschillende versies op te nemen in ons bestand.
**** Bij het converteren van CRAB naar CG2 formaat, moeten we er voor
zorgen dat we mogelijke updates kunnen doorvoeren,
hoe zo'n update er uitziet kunnen we nog niet zeggen, maar we nemen van
elke CRAB tabel die we gebruiken de ID mee naar
onze CG2 tabel. Door dit te doen hopen we dat we alle updates kunnen
zorgen dat we mogelijke updates kunnen doorvoeren.
We nemen van elke CRAB-tabel die we gebruiken de ID mee naar
onze CG2-tabel. Door dat te doen hopen we dat we alle updates kunnen
uitvoeren.
------------------------------------------------------------------------
Onderstaand is niet meer geldig.
Het importeren van de stratenlijst in de testdatabase gebeurde via het
projectje 'CrabConverter'. Dit is niet meer up to date.
**** We namen de straatnamen niet zomaar over, want die bevatte te veel
inconsistenties. Zo stond er de ene keer 'Burgemeester', een andere keer 'Burg.',
en bij de afkortingen stond er de ene keer wel en de andere keer geen spatie achter
de punt. Verder vind je (vooral bij de Duitstalige straatnamen) dikwijls de naam
van de gemeente nog eens bij de straatnaam, en zelfs dat is niet consequent: de
ene keer staat die gemeente ervoor, een andere keer erachter na een komma, nog
een andere keer tussen haakjes, soms afgekort en soms niet, en blijf maar opnoemen.
Ook bij toevoegingen moet die 'opruim' dus gebeuren.
Procedures voor die updates zijn uitgewerkt en beschreven onder database/sql/CrabUpdate.
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0"?>
-<cas:serviceResponse xmlns:cas="http://www.yale.edu/tp/cas">
<cas:authenticationFailure code="INVALID_PROXY_CALLBACK">The credentials specified for proxy authentication do not meet security requirements. </cas:authenticationFailure>
</cas:serviceResponse>
\ No newline at end of file
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
// This code was generated by a tool.
// Runtime Version:4.0.30319.34209
// Runtime Version:4.0.30319.42000
//
// Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
// the code is regenerated.
......@@ -19,7 +19,7 @@ namespace Chiro.Ad.Domain.Properties {
// class via a tool like ResGen or Visual Studio.
// To add or remove a member, edit your .ResX file then rerun ResGen
// with the /str option, or rebuild your VS project.
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "4.0.0.0")]
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "15.0.0.0")]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
internal class Resources {
......@@ -83,10 +83,10 @@ internal class Resources {
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to &lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het nieuwe GroepsAdministratieProgramma? Dat vind je op https://gap.chiro.be/gap. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het Groepsadministratieportaal (GAP)? Dat vind je op https://gap.chiro.be/. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord, dat pas je het beste zo snel mogelijk aan.&lt;/p&gt;
///&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollig [rest of string was truncated]&quot;;.
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spat [rest of string was truncated]&quot;;.
/// </summary>
internal static string AccountResetInfoMail {
get {
......@@ -122,10 +122,10 @@ internal class Resources {
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to &lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het GroepsAdministratieProgramma van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het Groepsadministratieportaal (GAP)van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord. Op https://login.chiro.be/ kun je dat veranderen in iets dat makkelijker te onthouden is. Je kunt er ook je mailadres aanpassen.&lt;/p&gt;
///&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na dat j [rest of string was truncated]&quot;;.
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na da [rest of string was truncated]&quot;;.
/// </summary>
internal static string GapAccountResetMail {
get {
......
......@@ -138,7 +138,7 @@
</data>
<data name="AccountResetInfoMail" xml:space="preserve">
<value>&lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het nieuwe GroepsAdministratieProgramma? Dat vind je op https://gap.chiro.be/gap. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het Groepsadministratieportaal (GAP)? Dat vind je op https://gap.chiro.be/. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord, dat pas je het beste zo snel mogelijk aan.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na dat je geplakte wachtwoord even lang is als dat hierboven.&lt;/p&gt;
......@@ -164,7 +164,7 @@
</data>
<data name="GapAccountResetMail" xml:space="preserve">
<value>&lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het GroepsAdministratieProgramma van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het Groepsadministratieportaal (GAP)van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord. Op https://login.chiro.be/ kun je dat veranderen in iets dat makkelijker te onthouden is. Je kunt er ook je mailadres aanpassen.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na dat je geplakte wachtwoord even lang is als dat hierboven.&lt;/p&gt;
......
......@@ -19,7 +19,7 @@ namespace Chiro.Ad.LoginService.Properties {
// class via a tool like ResGen or Visual Studio.
// To add or remove a member, edit your .ResX file then rerun ResGen
// with the /str option, or rebuild your VS project.
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "4.0.0.0")]
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "15.0.0.0")]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
internal class Resources {
......@@ -63,15 +63,15 @@ internal class Resources {
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to Dag {0}
///
///Iemand probeerde voor jou, een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
///Iemand probeerde voor jou een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
///
///gebruikersnaam: {3}
///e-mailadres: {1}
///
///Als bovenstaand e-mailadres niet meer klopt, dan kun je dat aanpassen op https://login.chiro.be.
///Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, via dewelke je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
///Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
///
///Groeten,
///Groeten
///De Chirohelpdesk (helpdesk@chiro.be).
/// </summary>
internal static string VerschillendAdresMail {
......
......@@ -120,15 +120,15 @@
<data name="VerschillendAdresMail" xml:space="preserve">
<value>Dag {0}
Iemand probeerde voor jou, een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
Iemand probeerde voor jou een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
gebruikersnaam: {3}
e-mailadres: {1}
Als bovenstaand e-mailadres niet meer klopt, dan kun je dat aanpassen op https://login.chiro.be.
Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, via dewelke je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
Groeten,
Groeten
De Chirohelpdesk (helpdesk@chiro.be)</value>
</data>
</root>
\ No newline at end of file