Commit 9b287184 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

Mailtjes aangepast


(cherry picked from commit 9949e575)
parent 6d887c95
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
// This code was generated by a tool.
// Runtime Version:4.0.30319.34209
// Runtime Version:4.0.30319.42000
//
// Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
// the code is regenerated.
......@@ -19,7 +19,7 @@ namespace Chiro.Ad.Domain.Properties {
// class via a tool like ResGen or Visual Studio.
// To add or remove a member, edit your .ResX file then rerun ResGen
// with the /str option, or rebuild your VS project.
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "4.0.0.0")]
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "15.0.0.0")]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
internal class Resources {
......@@ -83,10 +83,10 @@ internal class Resources {
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to &lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het nieuwe GroepsAdministratieProgramma? Dat vind je op https://gap.chiro.be/gap. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het Groepsadministratieportaal (GAP)? Dat vind je op https://gap.chiro.be/. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord, dat pas je het beste zo snel mogelijk aan.&lt;/p&gt;
///&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollig [rest of string was truncated]&quot;;.
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spat [rest of string was truncated]&quot;;.
/// </summary>
internal static string AccountResetInfoMail {
get {
......@@ -122,10 +122,10 @@ internal class Resources {
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to &lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het GroepsAdministratieProgramma van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het Groepsadministratieportaal (GAP)van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
///&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord. Op https://login.chiro.be/ kun je dat veranderen in iets dat makkelijker te onthouden is. Je kunt er ook je mailadres aanpassen.&lt;/p&gt;
///&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na dat j [rest of string was truncated]&quot;;.
///&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na da [rest of string was truncated]&quot;;.
/// </summary>
internal static string GapAccountResetMail {
get {
......
......@@ -138,7 +138,7 @@
</data>
<data name="AccountResetInfoMail" xml:space="preserve">
<value>&lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het nieuwe GroepsAdministratieProgramma? Dat vind je op https://gap.chiro.be/gap. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het extranet van de Chiro is gereset. Gebruikte je dat voor het Groepsadministratieportaal (GAP)? Dat vind je op https://gap.chiro.be/. Of had je toegang tot de SOM-fichebak? Dan moet je op https://extranet.chiro.be/som zijn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord, dat pas je het beste zo snel mogelijk aan.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na dat je geplakte wachtwoord even lang is als dat hierboven.&lt;/p&gt;
......@@ -164,7 +164,7 @@
</data>
<data name="GapAccountResetMail" xml:space="preserve">
<value>&lt;p&gt;Dag {0}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het GroepsAdministratieProgramma van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je wachtwoord voor het Groepsadministratieportaal (GAP)van de Chiro is gereset. Je vindt dat op https://gap.chiro.be/.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hieronder vind je een voorlopig wachtwoord. Op https://login.chiro.be/ kun je dat veranderen in iets dat makkelijker te onthouden is. Je kunt er ook je mailadres aanpassen.&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Login: {1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wachtwoord: {2}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Let op als je dat wachtwoord kopieert uit deze mail: dikwijls wordt er een overtollige spatie achteraan bijgeplakt. Kijk dus na dat je geplakte wachtwoord even lang is als dat hierboven.&lt;/p&gt;
......
......@@ -19,7 +19,7 @@ namespace Chiro.Ad.LoginService.Properties {
// class via a tool like ResGen or Visual Studio.
// To add or remove a member, edit your .ResX file then rerun ResGen
// with the /str option, or rebuild your VS project.
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "4.0.0.0")]
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder", "15.0.0.0")]
[global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
[global::System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute()]
internal class Resources {
......@@ -63,15 +63,15 @@ internal class Resources {
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to Dag {0}
///
///Iemand probeerde voor jou, een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
///Iemand probeerde voor jou een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
///
///gebruikersnaam: {3}
///e-mailadres: {1}
///
///Als bovenstaand e-mailadres niet meer klopt, dan kun je dat aanpassen op https://login.chiro.be.
///Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, via dewelke je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
///Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
///
///Groeten,
///Groeten
///De Chirohelpdesk (helpdesk@chiro.be).
/// </summary>
internal static string VerschillendAdresMail {
......
......@@ -120,15 +120,15 @@
<data name="VerschillendAdresMail" xml:space="preserve">
<value>Dag {0}
Iemand probeerde voor jou, een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
Iemand probeerde voor jou een nieuwe Chirologin aan te maken, maar blijkbaar had je er al een, met deze gegevens:
gebruikersnaam: {3}
e-mailadres: {1}
Als bovenstaand e-mailadres niet meer klopt, dan kun je dat aanpassen op https://login.chiro.be.
Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, via dewelke je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
Als je je wachtwoord zou willen resetten, dan kan dat via dezelfde url. Er wordt dan een link gemaild naar {1}, waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.
Groeten,
Groeten
De Chirohelpdesk (helpdesk@chiro.be)</value>
</data>
</root>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment