Commit 90dbd811 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

Merge branch 'dev' into staging

parents 79b1e093 e7fcfd27
image: gitlab.chiro.be:5443/overig/containers:gap
stages:
- build
- test
- deploy
# We bewaren de files die niet getrackt worden door git in de cache,
# zodat ze beschikbaar zijn in alle jobs.
cache:
key: ${CI_BUILD_REF_NAME}
untracked: true
variables:
GIT_SUBMODULE_STRATEGY: recursive
build loginservice:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.LoginService
- nuget restore
- xbuild LoginService.sln
build gap:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap/Solution
- nuget restore
- xbuild Cg2Solution.sln
build civisync:
stage: build
only:
- dev
- staging
- master
script:
# Ik kreeg build errors voor civisync, omdat bij het builden van
# Chiro.CiviCrm.Api Newtonsoft.Json niet gevonden werd.
# Dit heeft waarschijnlijk te maken met issue #5668
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.CiviCrm.Wcf
- nuget restore
- xbuild Chiro.CiviCrm.Wcf.sln
# Een gelijkaardig verhaal voor FixAnomalies. Ik vermoed dat
# als de build jobs parallel lopen, de 'nuget restore' taken
# elkaars wijzigingen ongedaan maken (want de niet-getrackte files
# worden gedeeld tussen de jobs door). (Zie #5668)
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.Gap.FixAnomalies
- nuget restore
- xbuild Chiro.Gap.FixAnomalies.sln
- cd /builds/gap/gap/tools/Chiro.CiviSync
- nuget restore
- xbuild Chiro.CiviSync.sln
unit tests gap:
stage: test
dependencies:
- build gap
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
# in principe zou nunit-console Solution/Cg2Solution.sln moeten gaan,
# maar dat werkt op dit moment nog niet, omdat in de solution files
# paden met backslashes geseparated zijn, en daar kan nunit-console
# onder Linux (docker) niet aan uit.
# (Ik zet ook alles op 1 lijn, want met newlines kreeg ik het niet goed.)
- nunit-console Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Algemeen.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Algemeen.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Maintenance.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Maintenance.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Services.Dev.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Services.Dev.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Services.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Services.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Sync.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Sync.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.UpdateSvc.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.UpdateSvc.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.WebApp.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.WebApp.Test.dll Solution/TestProjecten/Chiro.Gap.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.Gap.Workers.Test.dll
unit tests civisync:
stage: test
dependencies:
- build civisync
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
- nunit-console tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Logic.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Logic.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Mapping.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Mapping.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Services.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Services.Test.dll tools/Chiro.CiviSync/Chiro.CiviSync.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.CiviSync.Workers.Test.dll
unit tests loginservice:
stage: test
dependencies:
- build loginservice
only:
- dev
- staging
- master
script:
- cd /builds/gap/gap
- nunit-console tools/Chiro.LoginService/Chiro.Ad.Workers.Test/bin/Debug/Chiro.Ad.Workers.Test.dll
GAP - Groepsadministratieprogramma
Copyright (C) 2008-2014 Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Copyright (C) 2008-2018 Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Copyright (C) 2009-2014 Tom Haepers
Copyright (C) 2008-2014 Broes De Cat
Copyright (C) 2013 Arno Soontjens
......@@ -15,6 +15,7 @@ Contributions for Chirojeugd-Vlaanderen vzw by
* Bart Boone
* Mattias Michaux
* Tim Mallezie
* Joost Fock
GAP uses the following projects:
......
......@@ -6,4 +6,6 @@
*.sln~
*.ReSharper
*.ReSharper
\ No newline at end of file
*.ReSharper
Visual Studio 2017/*
\ No newline at end of file
......@@ -37,7 +37,8 @@ public UserInfo WieBenIk()
return userInfo;
}
// Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit.
// Onder windows kom je hier normaal gesproken nooit als je met een Kipdorp-login werkt en binnen het domein zit.
// Met een lokale gebruiker, al dan niet in het AzureAD-domein, moet je wel nog de volgende regels doorlopen.
// Maar met Linux en Mono krijg ik de servicebehaviour met de IDispatchMessageInspector (nog?) niet aan de
// praat. Dus voorlopig probeer ik de UserInfo nog eens rechtstreeks uit de http-request te halen,
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ public UserInfo WieBenIk()
var principal = System.Web.HttpContext.Current.User as CasPrincipal;
return new UserInfo()
{
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:ad_nummer"].First()),
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:field_cas_ad_nummer"].First()),
// Normally no developer mode.
DeveloperMode = false
};
......
......@@ -32,7 +32,7 @@ public UserInfo WieBenIk()
var principal = System.Web.HttpContext.Current.User as CasPrincipal;
return new UserInfo()
{
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:ad_nummer"].First()),
AdNr = int.Parse(principal.Assertion.Attributes["cas:field_cas_ad_nummer"].First()),
// Normally no developer mode.
DeveloperMode = true
};
......
......@@ -88,11 +88,24 @@ public int BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam(string voornaam, string naam, stri
/// <param name="naam">Naam van de eigenaar (m/v/x)</param>
/// <p param name="geboortejaar">Geboortejaar van de eigenaar (m/v/x)</p>
/// <param name="email">Mailadres dat we controleren</param>
/// <returns>Een score die aangeeft hoe betrouwbaar het adres en de link met de eigenaar (m/v/x) is.
/// <returns>Een score die aangeeft hoe betrouwbaar het adres en de link met de eigenaar (m/v/x) zijn.
/// Twee en hoger is redelijk betrouwbaar.</returns>
public int BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaar(string voornaam, string naam, int geboortejaar, string email)
{
return _ctrlservice.BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaar(voornaam, naam, geboortejaar, email);
}
/// <summary>
/// Geeft aan waarop de service zich baseert om te bepalen of het opgegeven mailadres al dan niet betrouwbaar is.
/// </summary>
/// <param name="voornaam">Voornaam van de eigenaar (m/v/x)</param>
/// <param name="naam">Naam van de eigenaar (m/v/x)</param>
/// <p param name="geboortejaar">Geboortejaar van de eigenaar (m/v/x)</p>
/// <param name="email">Mailadres dat we controleren</param>
/// <returns>Feedback over hoe betrouwbaar het adres en de link met de eigenaar (m/v/x) zijn.</returns>
public string BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen(string voornaam, string naam, int geboortejaar, string email)
{
return _ctrlservice.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen(voornaam, naam, geboortejaar, email);
}
}
}
......@@ -23,7 +23,7 @@ namespace Chiro.Cdf.Intranet.MailcontroleService {
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="MailcontroleSoap", Namespace="http://intranet/celdocumentatie")]
......@@ -33,6 +33,8 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
private System.Threading.SendOrPostCallback BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarOperationCompleted;
private System.Threading.SendOrPostCallback BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted;
private bool useDefaultCredentialsSetExplicitly;
/// <remarks/>
......@@ -77,6 +79,9 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
/// <remarks/>
public event BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventHandler BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompleted;
/// <remarks/>
public event BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventHandler BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompleted;
/// <remarks/>
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam", RequestNamespace="http://intranet/celdocumentatie", ResponseNamespace="http://intranet/celdocumentatie", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public int BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam(string VoornaamParam, string NaamParam, string MailadresParam) {
......@@ -147,6 +152,41 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
}
}
/// <remarks/>
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen", RequestNamespace="http://intranet/celdocumentatie", ResponseNamespace="http://intranet/celdocumentatie", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
public string BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen(string VoornaamParam, string NaamParam, int GeboortejaarParam, string MailadresParam) {
object[] results = this.Invoke("BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen", new object[] {
VoornaamParam,
NaamParam,
GeboortejaarParam,
MailadresParam});
return ((string)(results[0]));
}
/// <remarks/>
public void BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenAsync(string VoornaamParam, string NaamParam, int GeboortejaarParam, string MailadresParam) {
this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenAsync(VoornaamParam, NaamParam, GeboortejaarParam, MailadresParam, null);
}
/// <remarks/>
public void BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenAsync(string VoornaamParam, string NaamParam, int GeboortejaarParam, string MailadresParam, object userState) {
if ((this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted == null)) {
this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted = new System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnBetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted);
}
this.InvokeAsync("BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen", new object[] {
VoornaamParam,
NaamParam,
GeboortejaarParam,
MailadresParam}, this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted, userState);
}
private void OnBetrouwbaarheidsfeedbackOphalenOperationCompleted(object arg) {
if ((this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompleted != null)) {
System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeArgs = ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg));
this.BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompleted(this, new BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs(invokeArgs.Results, invokeArgs.Error, invokeArgs.Cancelled, invokeArgs.UserState));
}
}
/// <remarks/>
public new void CancelAsync(object userState) {
base.CancelAsync(userState);
......@@ -167,11 +207,11 @@ public partial class Mailcontrole : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClient
}
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
public delegate void BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventHandler(object sender, BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventArgs e);
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
......@@ -193,11 +233,11 @@ public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamCompletedEventArgs : Syst
}
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
public delegate void BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventHandler(object sender, BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventArgs e);
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.6.1087.0")]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
......@@ -217,6 +257,32 @@ public partial class BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamEnGeboortejaarCompletedEv
}
}
}
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
public delegate void BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventHandler(object sender, BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs e);
/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Web.Services", "4.7.2556.0")]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
public partial class BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs {
private object[] results;
internal BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenCompletedEventArgs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userState) :
base(exception, cancelled, userState) {
this.results = results;
}
/// <remarks/>
public string Result {
get {
this.RaiseExceptionIfNecessary();
return ((string)(this.results[0]));
}
}
}
}
#pragma warning restore 1591
\ No newline at end of file
......@@ -35,6 +35,23 @@
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VoornaamParam" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NaamParam" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GeboortejaarParam" type="s:int" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MailadresParam" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenResult" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaamSoapIn">
......@@ -49,6 +66,12 @@
<wsdl:message name="Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="MailcontroleSoap">
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsscoreOphalenOpNaam">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Gaat na hoe groot de kans is dat het mailadres juist geschreven is, en van de persoon met de opgegeven naam is (en dus niet van een van de ouders). Een score hoger dan 2 is redelijk betrouwbaar.</wsdl:documentation>
......@@ -60,6 +83,11 @@
<wsdl:input name="Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaar" message="tns:Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarSoapIn" />
<wsdl:output name="Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaar" message="tns:Betrouwbaarheidsscore_x0020_ophalen_x0020_op_x0020_naam_x0020_en_x0020_geboortejaarSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Geeft feedback over waarom een adres als verdacht beschouwd wordt.</wsdl:documentation>
<wsdl:input message="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:BetrouwbaarheidsfeedbackOphalenSoapOut" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="MailcontroleSoap" type="tns:MailcontroleSoap">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
......@@ -81,6 +109,15 @@
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<soap:operation soapAction="http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen" style="document" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="MailcontroleSoap12" type="tns:MailcontroleSoap">
<soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
......@@ -102,6 +139,15 @@
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen">
<soap12:operation soapAction="http://intranet/celdocumentatie/BetrouwbaarheidsfeedbackOphalen" style="document" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="Mailcontrole">
<wsdl:port name="MailcontroleSoap" binding="tns:MailcontroleSoap">
......
......@@ -426,7 +426,7 @@ public void MappingsDefinieren(IProfileExpression cfg)
cfg.CreateMap<GelieerdePersoon, BewonersInfo>()
.ForMember(dst => dst.GelieerdePersoonID, opt => opt.MapFrom(src => src.ID))
.ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => AdresTypeEnum.Overig));
.ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => src.PersoonsAdres.AdresType));
cfg.CreateMap<PersoonsAdres, BewonersInfo>()
.ForMember(
......
......@@ -29,8 +29,8 @@ namespace Chiro.Gap.ServiceContracts.DataContracts
public class PersoonLidGebruikersInfo: PersoonLidInfo
{
/// <summary>
/// Info over eventueel gebruikersrecht van deze gelieerde persoon op zijn eigen groep.
/// (null als er geen gebruikersrecht is)
/// Info over eventueel gebruikersrecht van deze gelieerde persoon op zijn of haar eigen groep.
/// (null als er geen gebruikersrecht is).
/// </summary>
[DataMember]
public GebruikersInfo GebruikersInfo { get; set; }
......
......@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Kipadmin
/// Regelt de synchronisatie van adresgegevens naar Chirocivi
/// </summary>
public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
{
......@@ -45,11 +45,11 @@ public class AdressenSync : BaseSync, IAdressenSync
public AdressenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Kipadmin. Mag enkel aangeroepen
/// Stelt de gegeven persoonsadressen in als standaardadressen in Chirocivi. Mag enkel aangeroepen
/// worden voor persoonsAdressen van personen die in sync zijn.
/// </summary>
/// <param name="persoonsAdressen">Persoonsadressen die als standaardadressen (adres 1) naar
/// Kipadmin moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param>
/// Chirocivi moeten. Personen moeten gekoppeld zijn, net zoals adressen met straatnaam en gemeente</param>
public void StandaardAdressenBewaren(IList<PersoonsAdres> persoonsAdressen)
{
// Check even of iedere persoon wel in sync is.
......
......@@ -27,7 +27,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Synchronisatie van bivakaangifte naar Kipadmin
/// Synchronisatie van bivakaangifte naar Chirocivi
/// </summary>
public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
{
......@@ -42,13 +42,13 @@ public class BivakSync : BaseSync, IBivakSync
public BivakSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Kipadmin als bivak. Met contactpersoon
/// Bewaart de uitstap <paramref name="uitstap"/> in Chirocivi als bivak. Met contactpersoon
/// en plaats.
/// </summary>
/// <param name="uitstap">Te bewaren uitstap</param>
public void Bewaren(Uitstap uitstap)
{
// TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Kipadmin/CiviCRM
// TODO (#1057): Verfijnen van sync bivakgegevens van GAP naar Chirocivi/CiviCRM
var teSyncen = MappingHelper.Map<Uitstap, Bivak>(uitstap);
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(svc => svc.BivakBewaren(teSyncen));
......@@ -86,7 +86,7 @@ public void Bewaren(Uitstap uitstap)
}
/// <summary>
/// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit kipadmin
/// Verwijdert uitstap met <paramref name="uitstapID"/> uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="uitstapID">ID te verwijderen uitstap</param>
public void Verwijderen(int uitstapID)
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Kipadmin
/// Regelt de synchronisatie van communicatiemiddelen naar Chirocivi
/// </summary>
public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
{
......@@ -43,7 +43,7 @@ public class CommunicatieSync : BaseSync, ICommunicatieSync
public CommunicatieSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Verwijdert een communicatievorm uit Kipadmin
/// Verwijdert een communicatievorm uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te verwijderen communicatievorm, gekoppeld aan een gelieerde persoon
/// met ad-nummer.</param>
......@@ -65,7 +65,7 @@ public void Verwijderen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
}
/// <summary>
/// Bewaart een communicatievorm in Kipadmin
/// Bewaart een communicatievorm in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="communicatieVorm">Te bewaren communicatievorm, gekoppeld aan persoon</param>
public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
......@@ -88,7 +88,7 @@ public void Toevoegen(CommunicatieVorm communicatieVorm)
}
/// <summary>
/// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Kipadmin. Om te weten welk de
/// Stuurt de gegeven <paramref name="communicatieVorm"/> naar Chirocivi. Om te weten welk de
/// originele communicatievorm is, kijken we naar de gekoppelde persoon, en gebruiken we
/// het oorspronkelijke nummer (<paramref name="origineelNummer"/>)
/// </summary>
......
......@@ -37,10 +37,10 @@ public class GroepenSync: BaseSync, IGroepenSync
public GroepenSync(ServiceHelper serviceHelper) : base(serviceHelper) { }
/// <summary>
/// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Kipadmin. Het stamnummer van <paramref name="g"/>
/// Updatet de gegevens van groep <paramref name="g"/> in Chirocivi. Het stamnummer van <paramref name="g"/>
/// bepaalt de groep waarover het gaat.
/// </summary>
/// <param name="g">Te updaten groep in Kipadmin</param>
/// <param name="g">Te updaten groep in Chirocivi</param>
public void Bewaren(Groep g)
{
Kip.ServiceContracts.DataContracts.Groep syncGroep =
......
......@@ -30,7 +30,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Kipadmin
/// Interface voor synchronisatie van lidinfo naar Chirocivi
/// </summary>
public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
{
......@@ -92,7 +92,7 @@ public class LedenSync : BaseSync,ILedenSync
};
/// <summary>
/// Stuurt een lid naar Kipadmin. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet.
/// Stuurt een lid naar Chirocivi. Als het lid inactief is, wordt een stopdatum op de lidrelatie gezet.
/// Om een lid te verwijderen, is er de method 'Verwijderen'
/// </summary>
/// <param name="l">Te bewaren lid</param>
......@@ -144,7 +144,7 @@ where f.IsNationaal
if (l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer != null)
{
// AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Kipadmin.
// AD-nummer gekend. Persoon dus zeker gekend door Chirocivi.
ServiceHelper.CallService<ISyncPersoonService>(
svc => svc.LidBewaren(l.GelieerdePersoon.Persoon.AdNummer.Value, lidGedoe));
}
......@@ -160,7 +160,7 @@ where f.IsNationaal
}
/// <summary>
/// Updatet de functies van het lid in Kipadmin
/// Updatet de functies van het lid in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Lid met functies en groep</param>
/// <remarks>Als geen persoonsgegevens meegeleverd zijn, dan zoeken we die wel even op in de database.</remarks>
......@@ -184,7 +184,7 @@ where f.IsNationaal
}
/// <summary>
/// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Kipadmin
/// Updatet de afdelingen van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Het Lidobject</param>
/// <remarks>Alle (!) relevante gegevens van het lidobject worden hier sowieso opnieuw opgehaald, anders was het
......@@ -224,7 +224,7 @@ public void AfdelingenUpdaten(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Kipadmin
/// Updatet het lidtype van <paramref name="lid"/> in Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Lid waarvan het lidtype geupdatet moet worden</param>
public void TypeUpdaten(Lid lid)
......@@ -236,7 +236,7 @@ public void TypeUpdaten(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Verwijdert een lid uit Kipadmin
/// Verwijdert een lid uit Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="lid">Te verwijderen lid</param>
/// <remarks>We verwachten dat groep en persoon gekoppeld zijn</remarks>
......@@ -268,7 +268,7 @@ public void Verwijderen(Lid lid)
}
/// <summary>
/// Stuurt een aantal leden naar Kipadmin
/// Stuurt een aantal leden naar Chirocivi
/// </summary>
/// <param name="leden">Te bewaren leden</param>
public void Bewaren(IList<Lid> leden)
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Kipadmin regelt
/// Klasse die de synchronisatie van persoonsgegevens naar Chirocivi regelt
/// </summary>
public class PersonenSync : BaseSync, IPersonenSync
{
......@@ -69,7 +69,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
}
/// <summary>
/// Updatet een bestaand persoon in Kipadmin: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie.
/// Updatet een bestaand persoon in Chirocivi: persoonsgegevens, en eventueel ook adressen en/of communicatie.
///
/// </summary>
/// <param name="gp">Gelieerde persoon, persoonsinfo</param>
......@@ -77,7 +77,7 @@ public void UpdatenOfMaken(GelieerdePersoon gp)
public void Updaten(GelieerdePersoon gp)
{
// Wijzigingen van personen met ad-nummer worden doorgesluisd
// naar Kipadmin.
// naar Chirocivi.
Debug.Assert(gp.Persoon.InSync);
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ internal class Resources {
}
/// <summary>
/// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin..
/// Looks up a localized string similar to Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi..
/// </summary>
internal static string UitgeschrevenLidSyncen {
get {
......
......@@ -118,6 +118,6 @@
<value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
</resheader>
<data name="UitgeschrevenLidSyncen" xml:space="preserve">
<value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Kipadmin.</value>
<value>Ik weiger uitgeschreven leden over te zetten naar Chirocivi.</value>
</data>
</root>
\ No newline at end of file
......@@ -28,7 +28,7 @@
namespace Chiro.Gap.Sync
{
/// <summary>
/// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Kipadmin.
/// Deze klasse staat in voor het overzetten van verzekeringsgegevens naar Chirocivi.
/// </summary>
public class VerzekeringenSync : BaseSync, IVerzekeringenSync
{
......@@ -49,7 +49,7 @@ public VerzekeringenSync(ServiceHelper serviceHelper, ILedenManager ledenManager
}
/// <summary>
/// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Kipadmin.
/// Zet de gegeven <paramref name="persoonsVerzekering"/> over naar Chirocivi.
/// </summary>
/// <param name="persoonsVerzekering">Over te zetten persoonsverzekering</param>
/// <param name="gwj">Bepaalt werkJaar en groep die factuur zal krijgen</param>
......
......@@ -54,6 +54,9 @@
<Prefer32Bit>false</Prefer32Bit>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<Reference Include="log4net, Version=2.0.8.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=669e0ddf0bb1aa2a, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\log4net.2.0.8\lib\net45-full\log4net.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="Microsoft.Web.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=MSIL">
<HintPath>..\packages\Microsoft.Web.Infrastructure.1.0.0.0\lib\net40\Microsoft.Web.Infrastructure.dll</HintPath>
</Reference>
......@@ -91,9 +94,6 @@
<Reference Include="System.Web.WebPages.Razor">
<HintPath>..\packages\Microsoft.AspNet.WebPages.3.2.2\lib\net45\System.Web.WebPages.Razor.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="log4net, Version=1.2.10.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1b44e1d426115821">
<HintPath>..\packages\log4net.1.2.10\lib\2.0\log4net.dll</HintPath>
</Reference>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Compile Include="Controllers\AdressenController.cs" />
......@@ -408,7 +408,9 @@
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<None Include="Content\images\Sorting icons.psd" />
<Content Include="packages.config" />
<Content Include="packages.config">
<SubType>Designer</SubType>
</Content>
<None Include="Properties\Settings.settings">
<Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator>
<LastGenOutput>Settings.Designer.cs</LastGenOutput>
......
This diff is collapsed.
......@@ -156,9 +156,8 @@ public ActionResult List(PersoonInfoModel model, int groepID)
"List",
new
{
//page = "A",
groepID,
id = model.GekozenCategorieID,
sortering = model.Sortering
});
}