Commit 538b2c21 authored by Bart Boone's avatar Bart Boone 🤞🏼

closes #5737 - aanvulling (en verbeteringen) stratenlijst-inserts

parent bd76c9e0
Pipeline #1497 failed with stages
in 58 seconds
......@@ -2,6 +2,10 @@ Voer achtereenvolgens uit:
* gap-testdata.sql
* gap-straten.sql
* gap-straten aanvulling vanuit CRAB 2018.sql
* gap-procedures.sql
Dan zouden we al ergens moeten komen :-)
Niet schrikken als je errors krijgt bij gap-straten.sql: de landen en een deel van de straatnamen
zijn al toegevoegd in gap-testdata.sql, en we proberen dus duplicate keys toe te voegen.
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -1651,7 +1651,7 @@ INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID])
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59313, 134660, 216)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59315, 75835, 409)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59316, 114963, 2676)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59329, 156007, 498)
--INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59329, 156007, 498)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59333, 133662, 284)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59336, 6683, 480)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (59338, 109660, 365)
......@@ -1734,7 +1734,7 @@ INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID])
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64770, 15701, 2370)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64773, 71702, 2801)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64781, 106078, 420)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64785, 153670, 2366)
--INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64785, 153670, 2366)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64786, 44071, 454)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64791, 139986, 456)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (64796, 140760, 2507)
......@@ -2002,7 +2002,7 @@ INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID])
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (125219, 119812, 234)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (126040, 21859, 648)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (126043, 77907, 2358)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (126044, 153613, 2305)
--INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (126044, 153613, 2305)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (126045, 89054, 459)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (126062, 145948, 2601)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (126065, 136012, 2616)
......@@ -2258,7 +2258,7 @@ INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID])
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175107, 17138, 602)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175109, 134582, 2776)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175111, 125469, 274)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175112, 153783, 368)
--INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175112, 153783, 368)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175114, 83005, 2485)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175115, 45531, 2647)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (175117, 13126, 2455)
......@@ -2616,7 +2616,7 @@ INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID])
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226577, 109609, 384)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226579, 133663, 370)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226581, 6071, 210)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226582, 156080, 2488)
--INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226582, 156080, 2488)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226586, 143324, 2809)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226587, 140449, 359)
INSERT [adr].[BelgischAdres] ([BelgischAdresID], [StraatNaamID], [WoonPlaatsID]) VALUES (226589, 29827, 2650)
......@@ -2660,7 +2660,7 @@ INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (16, N'Guatemala', N'GT
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (17, N'Haïti', N'HT')
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (18, N'Hongarije', N'HU')
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (19, N'Ierland', N'IE')
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (20, N'Ijsland', N'IS')
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (20, N'IJsland', N'IS')
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (21, N'Indië', N'IN')
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (22, N'Italië', N'IT')
INSERT [adr].[Land] ([LandID], [Naam], [IsoCode]) VALUES (23, N'Kroatië', N'HR')
......@@ -4869,11 +4869,6 @@ INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [Crab
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (153405, 9080, N'Bommelslaan', 1, 130784)
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (153449, 3540, N'Beerbosstraat', 1, 47176)
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (153511, 8870, N'Aimé Behaeghestraat', 1, 148322)
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (153613, 8210, N'Frederik Moddestraat', 1, NULL)
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (153670, 8501, N'Arthur Vanwildemeerschstraat', 1, NULL)
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (153783, 2350, N'Bokkeneind', 1, NULL)
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (156007, 3118, N'Bremberg', 1, NULL)
INSERT [adr].[StraatNaam] ([StraatNaamID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabSubstraatID]) VALUES (156080, 8790, N'Truweelstraat', 1, NULL)
SET IDENTITY_INSERT [adr].[StraatNaam] OFF
SET IDENTITY_INSERT [adr].[WoonPlaats] ON
......@@ -7767,6 +7762,7 @@ INSERT [adr].[WoonPlaats] ([WoonPlaatsID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [Crab
INSERT [adr].[WoonPlaats] ([WoonPlaatsID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabPostKantonID]) VALUES (2860, 8340, N'Sint-Rita', 1, 938)
INSERT [adr].[WoonPlaats] ([WoonPlaatsID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabPostKantonID]) VALUES (2861, 8340, N'Vivenkapelle', 1, 938)
INSERT [adr].[WoonPlaats] ([WoonPlaatsID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabPostKantonID]) VALUES (2862, 9940, N'Wippelgem', 1, 1133)
INSERT [adr].[WoonPlaats] ([WoonPlaatsID], [PostNummer], [Naam], [TaalID], [CrabPostKantonID]) VALUES (2863, 8530, N'Stasegem', 1, 960)
SET IDENTITY_INSERT [adr].[WoonPlaats] OFF
SET IDENTITY_INSERT [biv].[Deelnemer] ON
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment