Commit 09fa3eb7 authored by Joost Fock's avatar Joost Fock

mappen adrestype gelieerde persoon naar bewonersinfo

parent 440a6a19
......@@ -426,7 +426,7 @@ public void MappingsDefinieren(IProfileExpression cfg)
cfg.CreateMap<GelieerdePersoon, BewonersInfo>()
.ForMember(dst => dst.GelieerdePersoonID, opt => opt.MapFrom(src => src.ID))
.ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => AdresTypeEnum.Overig));
.ForMember(dst => dst.AdresType, opt => opt.MapFrom(src => src.PersoonsAdres.AdresType));
cfg.CreateMap<PersoonsAdres, BewonersInfo>()
.ForMember(
......
# cas problemen
Het testen van een applicatie op de nieuwe cas server loopt niet helemaal zoals zou moeten. Deze applicatie maakt gebruik van de cas-functie voor [proxyvalidatie](https://apereo.github.io/cas/5.0.x/installation/Configuring-Proxy-Authentication.html). Deze blijkt echter niet te werken. Bij de initiele aanvraag op /proxyvalidate komt het volgende antwoord terug:
```
<?xml version="1.0"?>
-<cas:serviceResponse xmlns:cas="http://www.yale.edu/tp/cas">
<cas:authenticationFailure code="INVALID_PROXY_CALLBACK">The credentials specified for proxy authentication do not meet security requirements. </cas:authenticationFailure>
</cas:serviceResponse>
```
Volgens [de proxy callback documentatie](https://apereo.github.io/cas/4.2.x/protocol/CAS-Protocol-Specification.html#254-proxy-callback) zou de callback url minstens https met een geldig certificaat en certificaatchain moeten zijn, dit is bij ons het geval. In [de beschrijving voor proxy urls](https://apereo.github.io/cas/5.0.x/installation/Configuring-Proxy-Authentication.html#handling-ssl-enabled-proxy-urls) staat er echter dat de url ook te vinden moet zijn in het service registry. Hiervoor heb ik de url in kwestie toegevoegd in de [de cas server configuratie](https://chirologin.staging.eos.dropsolid-sites.com/nl/admin/config/people/cas_server/services), helaas zonder resultaat.
Zouden jullie kunnen nakijken wat de minimum security requirements zijn voor proxy authentication, en zo nodig de volgende sites toevoegen aan het service registry: https://develop.chiro.be:2000/gap, https://develop.chiro.be:2000/staging, https://gap.chiro.be?
\ No newline at end of file
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.Api/Chiro.Gap.Api.csproj b/Solution/Chiro.Gap.Api/Chiro.Gap.Api.csproj
index c0c177a6..acb9a1a3 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.Api/Chiro.Gap.Api.csproj
+++ b/Solution/Chiro.Gap.Api/Chiro.Gap.Api.csproj
@@ -187,7 +187,7 @@
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Content Include="packages.config" />
- <None Include="Properties\PublishProfiles\staging.pubxml" />
+ <None Include="Properties\PublishProfiles\dev.pubxml" />
<None Include="Properties\Settings.settings">
<Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator>
<LastGenOutput>Settings.Designer.cs</LastGenOutput>
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.Api/Web.config b/Solution/Chiro.Gap.Api/Web.config
index 49c0457c..b337ce46 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.Api/Web.config
+++ b/Solution/Chiro.Gap.Api/Web.config
@@ -11,7 +11,7 @@
<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
<section name="Chiro.Gap.Api.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
- <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 --></configSections>
+ </configSections>
<unity>
<container>
<register type="Chiro.Cdf.ServiceHelper.IChannelProvider, Chiro.Cdf.ServiceHelper" mapTo="Chiro.Cdf.ServiceHelper.ChannelFactoryChannelProvider, Chiro.Cdf.ServiceHelper" />
@@ -20,7 +20,7 @@
</unity>
<appSettings />
<connectionStrings>
- <add name="AuthContext" connectionString="Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=gap_api_auth;Integrated Security=SSPI;" providerName="System.Data.SqlClient" />
+ <add name="AuthContext" connectionString="Data Source=.\SQL2K8;Initial Catalog=gap_api_auth_tst;Integrated Security=SSPI;" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
<!--
For a description of web.config changes see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235367.
@@ -49,19 +49,19 @@
</behaviorExtensions>
</extensions>
<bindings>
- <basicHttpBinding>
+ <wsHttpBinding>
<!-- maxReceivedMessageSize groot genoeg, opdat Chiro Schelle ook alle lidvoorstellen
tegelijk kan krijgen bij de jaarovergang. -->
- <binding name="ChiroBindingConfiguration" closeTimeout="00:00:30" openTimeout="00:00:30" receiveTimeout="00:05:00" sendTimeout="00:05:00" maxReceivedMessageSize="260000" />
- </basicHttpBinding>
+ <binding name="ChiroBindingConfiguration" closeTimeout="00:00:30" openTimeout="00:00:30" receiveTimeout="00:05:00" sendTimeout="00:05:00" maxReceivedMessageSize="1040000" />
+ </wsHttpBinding>
</bindings>
<client>
- <endpoint address="http://localhost:2734/GelieerdePersonenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGelieerdePersonenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/LedenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.ILedenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/GroepenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGroepenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/UitstappenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IUitstappenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/GebruikersService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGebruikersService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/DbHacksService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IDbHacksService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/GelieerdePersonenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGelieerdePersonenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/LedenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.ILedenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/GroepenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGroepenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/UitstappenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IUitstappenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/GebruikersService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGebruikersService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/DbHacksService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IDbHacksService" />
</client>
</system.serviceModel>
@@ -144,4 +144,4 @@
</setting>
</Chiro.Gap.Api.Properties.Settings>
</applicationSettings>
-</configuration>
\ No newline at end of file
+</configuration>
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.ApiAccountCreator/App.config b/Solution/Chiro.Gap.ApiAccountCreator/App.config
index 271cbb35..6ce3d5d9 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.ApiAccountCreator/App.config
+++ b/Solution/Chiro.Gap.ApiAccountCreator/App.config
@@ -8,7 +8,7 @@
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
</startup>
<connectionStrings>
- <add name="AuthContext" connectionString="Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=gap_api_auth;Integrated Security=SSPI;" providerName="System.Data.SqlClient" />
+ <add name="AuthContext" connectionString="Data Source=.\SQL2K8;Initial Catalog=gap_api_auth_tst;Integrated Security=SSPI;" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
<entityFramework>
<defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.SqlConnectionFactory, EntityFramework" />
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.Services/Chiro.Gap.Services.csproj b/Solution/Chiro.Gap.Services/Chiro.Gap.Services.csproj
index 5e989d22..93454088 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.Services/Chiro.Gap.Services.csproj
+++ b/Solution/Chiro.Gap.Services/Chiro.Gap.Services.csproj
@@ -32,7 +32,7 @@
<DebugType>full</DebugType>
<Optimize>false</Optimize>
<OutputPath>bin\</OutputPath>
- <DefineConstants>TRACE;DEBUG</DefineConstants>
+ <DefineConstants>TRACE;DEBUG;KIPDORP</DefineConstants>
<ErrorReport>prompt</ErrorReport>
<WarningLevel>4</WarningLevel>
<Prefer32Bit>false</Prefer32Bit>
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.Services/Web.config b/Solution/Chiro.Gap.Services/Web.config
index 113214ff..8c5608d0 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.Services/Web.config
+++ b/Solution/Chiro.Gap.Services/Web.config
@@ -135,7 +135,7 @@
</container>
</unity>
<connectionStrings>
- <add name="ChiroGroepEntities" connectionString="metadata=res://*/ChiroGroepModel.csdl|res://*/ChiroGroepModel.ssdl|res://*/ChiroGroepModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=gap_local;Integrated Security=SSPI;MultipleActiveResultSets=True;Application Name=gap&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
+ <add name="ChiroGroepEntities" connectionString="metadata=res://*/ChiroGroepModel.csdl|res://*/ChiroGroepModel.ssdl|res://*/ChiroGroepModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=DEVSRV1\SQL2K8;Initial Catalog=gap_tst;Integrated Security=SSPI;MultipleActiveResultSets=True;Application Name=gap_tst_be&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
</connectionStrings>
<!--
For a description of web.config changes see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235367.
@@ -195,22 +195,20 @@
</netMsmqBinding>
-->
<!-- Onderstaande binding wordt gebruikt door de services van de backend. Deze services dus :-) -->
- <basicHttpBinding>
+ <wsHttpBinding>
<!-- maxReceivedMessageSize groot genoeg, opdat Chiro Schelle ook alle lidvoorstellen
tegelijk kan krijgen bij de jaarovergang. -->
- <binding name="ChiroBinding" closeTimeout="00:00:30" openTimeout="00:00:30" receiveTimeout="00:05:00" sendTimeout="00:05:00" maxReceivedMessageSize="260000"/>
- </basicHttpBinding>
+ <binding name="ChiroWshttpBinding" closeTimeout="00:00:30" openTimeout="00:00:30" receiveTimeout="00:05:00" sendTimeout="00:05:00" maxReceivedMessageSize="260000"/>
+ </wsHttpBinding>
</bindings>
<!-- Clientdefinities hieronder zijn enkel relevant als je kipsync of de
loginservice wilt gebruiken. Meestal niet nodig voor dev. -->
- <!---
<client>
<endpoint address="net.msmq://localhost/private/civisyncdev" binding="netMsmqBinding" bindingConfiguration="NetMsmqBinding_ISyncPersoonService" contract="Chiro.Kip.ServiceContracts.ISyncPersoonService" />
<endpoint address="http://localhost:50024/AdService.svc" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Ad.ServiceContracts.IAdService" />
<endpoint address="http://localhost:50024/AdService.svc" binding="wsHttpBinding"
bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Ad.ServiceContracts.IAdService" />
</client>
- -->
<diagnostics performanceCounters="Off">
<messageLogging logMalformedMessages="false" logMessagesAtServiceLevel="false" logMessagesAtTransportLevel="false" />
</diagnostics>
@@ -235,7 +233,7 @@
</behaviors>
<services>
<service behaviorConfiguration="GapServiceBehavior" name="Chiro.Gap.Services.GroepenService">
- <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGroepenService">
+ <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGroepenService">
<identity>
<dns value="localhost" />
</identity>
@@ -243,7 +241,7 @@
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" />
</service>
<service behaviorConfiguration="GapServiceBehavior" name="Chiro.Gap.Services.DbHacksService">
- <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IDbHacksService">
+ <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IDbHacksService">
<identity>
<dns value="localhost" />
</identity>
@@ -251,7 +249,7 @@
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" />
</service>
<service behaviorConfiguration="GapServiceBehavior" name="Chiro.Gap.Services.GelieerdePersonenService">
- <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGelieerdePersonenService">
+ <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGelieerdePersonenService">
<identity>
<dns value="localhost" />
</identity>
@@ -262,7 +260,7 @@
</host>
</service>
<service behaviorConfiguration="GapServiceBehavior" name="Chiro.Gap.Services.LedenService">
- <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.ILedenService">
+ <endpoint address="" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.ILedenService">
<identity>
<dns value="localhost" />
</identity>
@@ -270,7 +268,7 @@
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" />
</service>
<service behaviorConfiguration="GapServiceBehavior" name="Chiro.Gap.Services.UitstappenService">
- <endpoint binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IUitstappenService">
+ <endpoint binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IUitstappenService">
<identity>
<dns value="localhost" />
</identity>
@@ -278,7 +276,7 @@
<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" bindingConfiguration="" contract="IMetadataExchange" />
</service>
<service behaviorConfiguration="GapServiceBehavior" name="Chiro.Gap.Services.GebruikersService">
- <endpoint binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGebruikersService">
+ <endpoint binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroWshttpBinding" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGebruikersService">
<identity>
<dns value="localhost" />
</identity>
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.Sync.Mappers/Chiro.Gap.Sync.Mappers.csproj b/Solution/Chiro.Gap.Sync.Mappers/Chiro.Gap.Sync.Mappers.csproj
index 758bfcde..3022ad55 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.Sync.Mappers/Chiro.Gap.Sync.Mappers.csproj
+++ b/Solution/Chiro.Gap.Sync.Mappers/Chiro.Gap.Sync.Mappers.csproj
@@ -66,7 +66,7 @@
</ProjectReference>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
- <None Include="packages.config" />
+ <Content Include="packages.config" />
</ItemGroup>
<Import Project="$(MSBuildToolsPath)\Microsoft.CSharp.targets" />
<!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.UpdateApi/Web.config b/Solution/Chiro.Gap.UpdateApi/Web.config
index d9d93f7e..fb587462 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.UpdateApi/Web.config
+++ b/Solution/Chiro.Gap.UpdateApi/Web.config
@@ -24,7 +24,7 @@
<add verb="*" type="Nancy.Hosting.Aspnet.NancyHttpRequestHandler" path="*" />
</httpHandlers></system.web>
<connectionStrings>
- <add name="ChiroGroepEntities" connectionString="metadata=res://*/ChiroGroepModel.csdl|res://*/ChiroGroepModel.ssdl|res://*/ChiroGroepModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=gap_local;Integrated Security=SSPI;MultipleActiveResultSets=True;Application Name=gap_local&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
+ <add name="ChiroGroepEntities" connectionString="metadata=res://*/ChiroGroepModel.csdl|res://*/ChiroGroepModel.ssdl|res://*/ChiroGroepModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=DEVSRV1\SQL2K8;Initial Catalog=gap_tst;Integrated Security=SSPI;MultipleActiveResultSets=True;Application Name=gap_tst_updateapi&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
</connectionStrings>
<unity xmlns="http://schemas.microsoft.com/practices/2010/unity">
<container>
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Chiro.Gap.WebApp.csproj b/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Chiro.Gap.WebApp.csproj
index bfa68f6e..3891210d 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Chiro.Gap.WebApp.csproj
+++ b/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Chiro.Gap.WebApp.csproj
@@ -296,7 +296,7 @@
<Content Include="Scripts\Utility\algemeneFuncties.js" />
<Content Include="Scripts\Utility\datestringsort.js" />
<Content Include="Content\media\gap-handleiding.pdf" />
- <Content Include="Scripts\jquery-1.10.2.min.map" />
+ <None Include="Properties\PublishProfiles\staging.pubxml" />
<None Include="Scripts\jquery\jquery-2.1.3.intellisense.js" />
<Content Include="Scripts\jquery\jquery-2.1.3.js" />
<Content Include="Scripts\jquery\jquery-2.1.3.min.js" />
diff --git a/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Web.config b/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Web.config
index 6bb9da31..6a5cccd4 100644
--- a/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Web.config
+++ b/Solution/Chiro.Gap.WebApp/Web.config
@@ -13,21 +13,17 @@
<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
<section name="Chiro.Gap.WebApp.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
- <!-- <section name="casClientConfig" type="DotNetCasClient.Configuration.CasClientConfiguration, DotNetCasClient" /> -->
- </configSections>
+ <section name="casClientConfig" type="DotNetCasClient.Configuration.CasClientConfiguration, DotNetCasClient" /></configSections>
<connectionStrings />
<unity>
<container>
<register type="Chiro.Cdf.ServiceHelper.IChannelProvider, Chiro.Cdf.ServiceHelper" mapTo="Chiro.Cdf.ServiceHelper.ChannelFactoryChannelProvider, Chiro.Cdf.ServiceHelper" />
<register type="Chiro.Gap.WebApp.IVeelGebruikt, Chiro.Gap.WebApp" mapTo="Chiro.Gap.WebApp.VeelGebruikt, Chiro.Gap.WebApp" />
- <!-- Kies een passende authenticatie:
- ## CAS authenticatie, met ondersteuning voor gap-dev-rol:
- <register type="Chiro.Cdf.Authentication.IAuthenticator, Chiro.Cdf.Authentication" mapTo="Chiro.Cdf.Authentication.Dev.CasAuthenticatorDev, Chiro.Cdf.Authentication.Dev" />
- ## Als je geen Chiro-account hebt, dan kun je de DummyAuthenticator gebruiken.
- ## Het kan zijn dat je dan forms-authenticatie moet uitzetten.
+ <!-- CAS authetnticatie, met ondersteuning voor gap-dev-rol: -->
+ <register type="Chiro.Cdf.Authentication.IAuthenticator, Chiro.Cdf.Authentication" mapTo="Chiro.Cdf.Authentication.Dev.CasAuthenticatorDev, Chiro.Cdf.Authentication.Dev" />
+ <!-- Als je geen Chiro-account hebt, dan kun je de DummyAuthenticator gebruiken:
<register type="Chiro.Cdf.Authentication.IAuthenticator, Chiro.Cdf.Authentication" mapTo="Chiro.Cdf.Authentication.Dev.DummyAuthenticator, Chiro.Cdf.Authentication.Dev" />
-->
- <register type="Chiro.Cdf.Authentication.IAuthenticator, Chiro.Cdf.Authentication" mapTo="Chiro.Cdf.Authentication.Dev.DummyAuthenticator, Chiro.Cdf.Authentication.Dev" />
</container>
</unity>
<!--
@@ -84,7 +80,6 @@
<customErrors mode="On" defaultRedirect="~/Fout/Onbekend" />
-->
- <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="Error" />
<pages controlRenderingCompatibilityVersion="3.5" clientIDMode="AutoID">
<namespaces>
<add namespace="System.Web.Mvc" />
@@ -99,25 +94,18 @@
<httpHandlers>
<add verb="*" path="*.mvc" validate="false" type="System.Web.Mvc.MvcHttpHandler, System.Web.Mvc, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
</httpHandlers>
-<!--
<authentication mode="Forms">
<forms loginUrl="https://login.chiro.be/cas/login" cookieless="UseCookies" />
- </authentication>
- <httpModules>
+ </authentication><httpModules>
<add name="DotNetCasClient" type="DotNetCasClient.CasAuthenticationModule,DotNetCasClient" />
- </httpModules>
--->
-
-</system.web>
+ </httpModules></system.web>
<!--
The system.webServer section is required for running ASP.NET AJAX under Internet
Information Services 7.0. It is not necessary for previous version of IIS.
-->
<system.webServer>
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
- <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true">
- <!-- <remove name="DotNetCasClient" /><add name="DotNetCasClient" type="DotNetCasClient.CasAuthenticationModule,DotNetCasClient" /> -->
- </modules>
+ <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"><remove name="DotNetCasClient" /><add name="DotNetCasClient" type="DotNetCasClient.CasAuthenticationModule,DotNetCasClient" /></modules>
<handlers>
<remove name="MvcHttpHandler" />
<remove name="UrlRoutingHandler" />
@@ -138,18 +126,18 @@
</behaviorExtensions>
</extensions>
<bindings>
- <basicHttpBinding>
+ <wsHttpBinding>
<binding name="ChiroBindingConfiguration" sendTimeout="00:05:00" maxReceivedMessageSize="3000000" />
- </basicHttpBinding>
+ </wsHttpBinding>
</bindings>
<client>
- <endpoint address="http://localhost:2734/GelieerdePersonenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGelieerdePersonenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/LedenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.ILedenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/GroepenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGroepenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/UitstappenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IUitstappenService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/GebruikersService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGebruikersService" />
- <endpoint address="http://localhost:2734/DbHacksService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IDbHacksService" />
- <endpoint address="http://localhost:50024/AdService.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Ad.ServiceContracts.IAdService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/GelieerdePersonenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGelieerdePersonenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/LedenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.ILedenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/GroepenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGroepenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/UitstappenService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IUitstappenService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/GebruikersService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IGebruikersService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/DbHacksService.svc" behaviorConfiguration="AdnrInspectorBehavior" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Gap.ServiceContracts.IDbHacksService" />
+ <endpoint address="http://devsrv1.chiro.wereld/backend/AdService.svc" binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="ChiroBindingConfiguration" contract="Chiro.Ad.ServiceContracts.IAdService" />
</client>
</system.serviceModel>
<applicationSettings>
@@ -204,5 +192,4 @@
</dependentAssembly>
</assemblyBinding>
</runtime>
-<!--<casClientConfig casServerLoginUrl="https://login.chiro.be/cas/login" casServerUrlPrefix="https://login.chiro.be/cas/" serverName="http://localhost:2767" notAuthorizedUrl="~/NotAuthorized.aspx" cookiesRequiredUrl="~/CookiesRequired.aspx" redirectAfterValidation="true" gateway="false" renew="false" singleSignOut="true" ticketTimeTolerance="5000" ticketValidatorName="Cas20" proxyTicketManager="CacheProxyTicketManager" serviceTicketManager="CacheServiceTicketManager" gatewayStatusCookieName="CasGatewayStatus" /> -->
-</configuration>
\ No newline at end of file
+ <casClientConfig casServerLoginUrl="https://login.chiro.be/cas/login" casServerUrlPrefix="https://login.chiro.be/cas/" serverName="https://develop.chiro.be:2000/gap/" notAuthorizedUrl="~/NotAuthorized.aspx" cookiesRequiredUrl="~/CookiesRequired.aspx" redirectAfterValidation="true" gateway="false" renew="false" singleSignOut="true" ticketTimeTolerance="5000" ticketValidatorName="Cas20" proxyTicketManager="CacheProxyTicketManager" serviceTicketManager="CacheServiceTicketManager" gatewayStatusCookieName="CasGatewayStatus" /></configuration>
<?xml version="1.0"?>
-<cas:serviceResponse xmlns:cas="http://www.yale.edu/tp/cas">
<cas:authenticationFailure code="INVALID_PROXY_CALLBACK">The credentials specified for proxy authentication do not meet security requirements. </cas:authenticationFailure>
</cas:serviceResponse>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment